Pecine u proslosti.
 


U vijeme Domovinskog rata zupa Pecine prva se u opcini Novi Travnik nasla na udaru srpski postrojbi koje su nadirale iz Zijameta i Donjeg Vakua ,tako da su vec 1992.stanovnici onih sela koja gravitiraju opcini Bugojno bili protjerani iz svojih domova ,te su djelimicno nasli utociste u onim djelovima zupe koji su u to vrijeme bili slobodni .Linija razgranicavanja prema srbskim postrojbama nalazila se na platou Kamenjas planinske visoravni Mravinjac. Stradavanje clanova ove zupe pocelo je jos 1991 .u agresiji na Hrvatsku,gdje je prva zrtva bio vojnik koji se nalazio na odsluzenju vojnog roka u Kninu,a stradavanje je nastavljeno sve do Daytonskog sporazuma  1995.godine.

 
 

Popis koji je ovdje donesen abecednim redom napravljen je prema knjizi  Stradanje Hrvata opcine Novi Travnik u Domovinskom ratu 19992.- 1995.,u izdanju ogranka Matice Hrvatske u Novom Travniku 1997.,a dopunjen pregledom Matice umrlih zupe Pecine.

Jozo Coric ,sin Jure iz Rude,r,5.sijecnja 1971.Ubijen 20.listopada 1992., snajperskim hitcem u napadu Armije BiH na gradsko podrucje Novog Travnika.Pokopan na groblju u Donjim Pecinama.

Mato Jurisic,sim Jakova iz Rude,r,15.travnja 1964,otac sestero djece.Zarobljen  15 lipnja 1992.godine od strane srpski postrojbi pri napadu na plato Kamenjas.Prema saznanjima ubijen u Donjem Vakufu. Tjelo jos nije razmjenjeno.

Anto Jurisic ,sin Jure, iz Rude ,r,15.travnja 1963.godine.Poginuo 10.sijecnja 1993.nesretnim slucajem u Stojkovicima.Pokooan na groblju Donje Pecine.

Marinko Kascel,sin,Ante,iz Gornji Pecina ,r,1.listopada 1972.Poginuo 3.kolovoza 1995.godine u napadu srpski postrojbi na Prikujelovcu u opcini Kupres.Pokopan na groblju Rastovci.

Goran Lesic,sin Pere, iz Donji Pecina,r,15 travnja 1974.Poginuo25.listopada 1993.godine u napadu Armije BiH,na Rankovice.Pokopan na groblju Rastovci.

Zdravko Marijanovic,sin Marka iz Medina,r.17.svibnja 1973.Bio je na odsluzenju vojnog roka u Kninu.U Matici umrlih pise da je poginuo na bojistu 3.listopada 1991.u Kninu,gdje se nalazio na odsluzenju vojnog roka u JNA.Vjerovatno ubijen kao Hrvat u ratnom sukobu na kninskom podrucju.Pokopan na groblju Grgici.

Pero Papic,sin Tome,iz Kovacica,r.20.ozujka 1961.,otac troje djece.Poginuo 17.lipnja 1993.godine u napadu Armije BiH na Pecine.Pokopan na groblju u Kovacicima.

Miro Pliso,sin Ive,iz Gornji Pecina ,r.23.rujna 1970.Ubijen 9.lipnja 1993.iz zasjede od pripadnika Armije BiH u selu Vodovod.Pokopan na groblju Rastovci.

Ivo Ramljak ,sin Ive,iz Dornji Pecina ,r.24.srpnja 1972.Ubijen 20.lipnja 1993. iz zasjede u napadu Armije BiH na Gornje Pecine.Pokopan na groblu Rastovci.

Ivo Ramljak ,sim Mate, iz Gornji Pecina,r.14.rujna 1974.Ubijen 20. lipnja 1993.iz zasjede u napadu Armije BiH na Gornje Pecine.Pokopan na groblju Rastovci.

Marko Sekic ,sin Ante, iz Gornji Pecina ,r.28.travnja 1973.Ubijen 19.listopada 1992.snajperskim hicemprilikom napada Armije BiH na gradsko podrucje Novog Travnika.Pokopan na groblju  u Gornjim Pecinama.

Josip Sekic,sin Slavka,iz Gornji Pecina,r.8.listopada 1975.Poginuo 26.lipnja 1995.u napadu srpski postrojbi na podrucju opcine Livno.Pokopan na groblju u Gornjim Pecinama .

Mirko Sosic,sin Ante,iz Rude,r.25.rujna 1933.otac sestero djece.Nestao pri napadu Armije BiH na selo Ruda 15.lipnja 1993.na Vucijoj glavina granici opcina Donji Vakuf i Bugojno,gdje je vjerovatno ubijen.Vodi se kao nestao.

Mirko Sosic ,sin Marka, iz Rude,r.3.sijecnja 1955.,otac troje djece.Zivio u Novom Travniku .Poginuo 3.listopada1993.u napadu Armije BiHna Priblovice kod Novog Travnika .Pokopan na groblju Rastovci.

Ilija Tomic ,sin Mije,iz Donji Pecina ,r.13.travnja 1970.Poginuo 12.kolovoza 1992.u napadu spski postrojbina grad Jajce.Pokopan na groblju u Donjim Pecinama.

Slavko Topic ,sin Franje,iz Grgica ,r.1.sijecnja 1951.Zatocen i mucen u muslimanskom logoruu Novom travniku.Nakon razmjene umro u bolnici Nova Bila 23.listopada 1993.od posljedica mucenja .Pokopan na groblju rastovci

Marinko Valenta,sin Ante,iz Gornji Pecina ,r.7.svibnja 1947.Zivi u Novom Travniku.Poginuo 3.listopada 1993.u napadu Armije BiH na Priblovice.Pokopan na groblju Rastovci.

Niko Zlatunic ,sin Petra,iz Kovacica,r.12.sijecnja 1969,. otac jednog djeteta.Zarobljen kod Bugojna 25.listopada 1993.u napadu Armije BiH.Prema saznanjima ubijen je zajedno s 26.zatocenih bugojanski Hrvata. Vodi se kao nestao.

Drugi svjetski rat

U vrijeme Drugog svjetskog rata Zupa Pecine obuhvacala je sljedeca naseljena mjesta :Arambasici (Harambasici opcina Bugojno ),Bukvici ,Djakovici,Donje pecine Gornje Pecine,Grgici (opcina Bugojno )Hadzici.Han polje,kovacici,Pobrdjani,Ruda,Skakavci (Medine opcina Bugojno ),Sudari, (opcina Bugojno ),Senkovici Torine, Zenepici i mjesto Margetici (Mardekici )koje je bilo ukljuceno iu zupu Pecine i u zupu Rankovice.

Statisticki pregled ubijenih ,poginuli i nestalih vojnika i civila po mjestima rodjenja odnosno prebivanja.

 1. Bukvici                        2                 2. Djakovici          4                      3. Donje Pecine          1

 4. Gornje Pecine            15                5. Grgici                3                      6. Hadzici                    8

 7. Han Polje                    2                 8. Arambasici        1                      9. Kovacici                  6

10. Pobrdjani                                 11. Ruda                 1                     12. Medini                    3

13. Sudari                        1                14. Zenepici            1                     15. Nepoznato mjesto  11      UKUPNO 67

Po nacinu stradanja ,od koga  (cega )

1.Od partizana ili u borbi s njima                     10

2. U borbi protiv cetnika                                    1

3. Ubijeni izvan borbe                                        4

4. Na nepoznat nacin                                        52     UKUPNO  66

Pregled obuhvaca samo one za koje se sigurno zna ili priblizno sigurno zna godina rodjenja ili godina smrti.Izuzevsi cetvoricu,nema podataka ni u maticnim knjigama ni u iskazima svjedoka ,koliko je ljudi stradalo u logorima ni kako su stradali. Najmladji je imao 17 godina ,a najstariji 62 godine zivota.Od 17.do 50. godina stradalo ih je 56.U maticnim knjigama nema podataka ni za jednog gdje je ukopan,a ni svjedoci ne navode nikakav podatak.

Ubijeni nestali: Adzaga Anto, Adzaga Stipo, Adzaga Blaz, Butum Anto, Butum (Pavo ) Anto, Conda zivko, Conda Franjo, Coric Marko, Djak Mato,Djak (Anto ) Mato,Djak Ivo , Djak Nikola , Djak Mato , Djak Mijo, Gavri Ivo ,Gavric (Ivo ) Ivo,Gavric Franjo , Gavric (Marko )Ivo , Gavric Marko , Gavric Niko , Gavric Josip , Gavri Marko , Josipovic Mato , Josipovic Jozo , Josipovic Vinko , Jukic Pero , Jurisic Josip , Kajgo Ivo, Kalasevic Marijan , Kojadin Pavo , Kojadin Anto , Kojadin Pavo , Kojadin Ivo , Kojadin (Pero ) Pavo Lesic Ivo zvani Dodo , Lesic Anto , Lukic Adam , Lukic (Ivo ) Adam , Lukic Luka , Marijanovic Franjo , Marijanovic (Filip ) Ivo Marijanovic Ivo , Marijanovic (Niko )Ivo , Martinovic Jozo , Papic Alojzije , Papic Fabijan , Pliso Ivo , Ribic Anto , Ribic Stipo , Ribic Ilija , Ribic  (Mato ) Stipo , Sekic Ivo , Sarcevic Mato , Sarcevic (Anto ) Mato , Vidovic Ivica , Vidovic Mijat , Vidovic Franjo , Vrhovac Niko , Vrhovac (Ilije )Niko , Vrhovac Nikola , Zlatunic Drago ,

Prvi svjetski rat.

U vrijeme prvog svjetskog rata zupa pecine obuhvacala je sljedeca naseljena mjesta.Arambasici , Bukvici , Djakovici , Donje Pecine , Gornje Pecine Grgici , Hadzici , Han Polje , Kovacici , Pobrdjani , Skakavci , Ruda , Sudari , Senkovici , Torine , Zenepici.

Statisticki pregled ubijeni ,poginuli i nestali vojnika i civila po mjestima rodjenja odnosno prebivalista.

Ubijeni nestali po mjestima:  1. Hadzici              2                    2 .Kovacici           2              3.   Donje Pecine    1

                                                4. Ruda                  5                    5. Skakavci            2              6. Gornje Pecine    4

                                               7. Senkovici           1        UKUPNO 17

U Maticnoj knjizi postoje podatci za svakoga o godini rodjenja i smrti.Najmladji poginuli imao je 20, a najstariji 42 godine.Ni za jednog nema podatakam gdje je ukopan ni koga je ostavio iza sebe.Ginuli su iskljucivo kao vojnici na fronti i to na raznim mjestima i raznim drazavama ,sastavnicama Austrougarske carevine.Ni za koga nema dokaza da je ubijen nakon zatocenja koliko je god moguce da je neki umro kao zatocenik a da nije ubijen.

Poginuli: Adzaga (Marka )Niko , Adzaga (Mijo )Nikola , Djak (Anto )Stipo , Gavric (Ivo )Ivo , Gavric  (Marko )Ivo ,Kojadin (Ilija) Franjo , Kojadin (Ivo ) Franjo , Lesic (Ilija ) Jozo , Lesic (Ivo ) Jozo , Ramljak (ivo) Stipo , Sekic (Anto )Ivo rodjen, 1887.Sekic (Anto) Ivo rodjen 1878. Sosic (Anto )Mato , Sosic (Ivo )Ivo , Sosic (Pero )Mato , Tonic (Pero ) Mijo , Tomic (Pero )Mijo r.1886.